นำเสนอกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

โครงการสัมมนาครูผู้สอนวิชาสหกรณ์โรงเรียน
13-14  มิถุนายน  2558
ณ  หอประชุม สพป.อุทัยธานี เขต2

โดยสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท


 

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น